خدمات تخصصی B2B

وبسایت مهرپل (www.mehrpol.com) ، اولین سامانه تخصصی B2B جهت معرفی شرکت ها و موسسات ایرانی و بستری برای همکاری و تعامل بین آنها می باشد همچنین این سامانه پلی ارتباطی برای اعضاء ، محققان ، دانشگاهیان و مخترعین را نیز فراهم نموده تا زمینه پیشرفت حرفه ای فراهم گردد .

 

خدمات

  • تعامل بین شرکت های عضو
  • ارائه خدمات یکپارچه و متمایز
  • راهکار برون رفت شرکت ها از چالش های پیش رو
  • افزایش درآمد
  • خدمات ارزان و تحت وب
  • توسعه پایدار

 

https://www.mehrpol.com/fa

فهرست